งานทำบุญโรงงาน GA/GB ระยอง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

บริษัท โกรเวล บลาสเทค จำกัด และบริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด  สาขาระยอง 

จัดทำบุญโรงงานประจำปี 2565

ประมวลภาพ