วันแรงงานแห่งชาติ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

วันแรงงานแห่งชาติ : ผู้บริหาร  โกรเวล เลี้ยงไอศครีมพนักงาน เพื่อคลายร้อน 

ประมวลภาพ