05 พฤกษภาคม 2565 : วันมงคล

05 พฤกษภาคม 2565 : วันมงคล

เช้านี้ จัดไหว้ครู @ GM3 

        ไหว้องค์สิงห์ @ GB/GA

ประมวลภาพ