โครงการ SMEs Grow Up ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิค 19

เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา คุณพัทธนันท์ ตรงกิจไพศาล รองกรรมการผู้จัดการ ของกลุ่มบริษัท โกรเวล กรุ๊ป ได้เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการ Success Case โครงการ SMEs Grow Up 
ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิค 19 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรม Conrad Bangkok.

ประมวลภาพ