งานทำบุญโรงงาน GA/GB ระยอง.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 

บริษัท โกรเวล บลาสเทค จำกัด และบริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด  สาขาระยอง 

จัดทำบุญโรงงานประจำปี 2564

ประมวลภาพ