งานทำบุญบริษัทประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

จัดทำบุญโรงงานประจำปี 2565 

ประมวลภาพ